Loading...

EU Projects

EU Projects

 

UAB „AD wood" įgyvendina projektą „Investicija 400 kW galios saulės elektrinei įrengti". Per pastaruosius kelis veiklos metus bendrovė padarė didelę pažangą, ieškodama inovatyvių sprendimų, tobulindama gamybos procesus ir gamindama produktus pagal naujausius rinkoje susidarančius poreikius. Įmonė gamybos procese sunaudoja nemažai elektros energijos ir patiria daug sąnaudų. UAB "AD wood"elektros energijos sąnaudos 2018 m. sudarė 970,971 MWh. Remiantis Energetinio vartojimo audito ataskaita, kuri buvo atlikta 2019 m. birželio mėnesį, numatytos priemonės, kurios turėtų iš esmės padės sumažinti UAB "AD wood" suvartojamus iš iškastino kuro gaminamos energijos kiekius ir leis įmonei sutaupyti apyvartines lėšas bei sumažinti produkcijos gamybos sąnaudas. Atlikus Energetinio vartojimo auditą, buvo nuspręsta, kad efektyvu yra statyti 300 - 600 kW galios saulės elektrines ant UAB "AD wood" gamybinių pastatų stogų. Atlikus stogų techninę apžiūrą, nuspręsta įgyvendinat projektą įrengti 400 kW saulės elektrinę. Įdiegus tokios galios saulės elektrinę per metus būtų pagaminta 470560 kWh energijos.

Projekto pavadinimas: „Investicija 400 kW galios saulės elektrinei įrengti".
Projekto vykdytojas UAB „AD wood"

Bendra projekto vertė: 379832,87 EUR.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 182210,64 EUR.

Projekto vykdymo pradžia: 2020-11-11
Projekto vykdymo pabaiga: 2021-11-30

Are you interested in our laminated beams production?

We advise you to use cookies on this site. By agreeing, click on the 'I Agree' button or navigate further. You can cancel your consent at any time by changing your Internet browser settings and deleting saved cookies. About cookies read more at "Cookies policy".

Agree
X